Diensten

OFFICEMANAGEMENT

Ondersteuning van organisaties om eenmalige of reguliere werkzaamheden uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Professioneel oplossingsgericht bestuursondersteuning alsook van voorkomende commissies.
 • Projectmatige ondersteuning (voorbereidende onderzoeken, inventariseren gewenste informatie en rapporteren. Evaluatie, maken van overzichtelijke begrotingen, conclusies en praktische aanbevelingen.
 • Opzetten / professionaliseren nieuw secretariaat / office management.
 • Een compleet en professioneel secretariaat voor uw ondernemersvereniging.
 • Opzetten en beheer website.
 • Beheer social media.
 • Organisatie van evenementen.
 • Databeheer.
 • Ontwerpen en regelen van drukwerk (visitekaartjes, flyers, etc.)
 • Interne en externe communicatie.
 • Nieuwsbrieven, brochures enz.

PROFESSIONAL ASSISTANT

Bent u op zoek naar een efficiënte rechterhand? Duizend dingen te regelen en nergens tijd voor? Ik regel de zaken waar u eigenlijk geen tijd voor heeft nauwgezet en met veel plezier. Kortom geen omkijken naar de dagelijkse gang van zaken.

VIRTUAL ASISTANT

Ondersteuning van organisaties op afstand om eenmalige of reguliere werkzaamheden uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een compleet en professioneel secretariaat voor uw ondernemersvereniging.
 • Afhandeling telefoon.
 • Agenda- en mailbeheer.
 • Correspondentie.
 • Organisatie evenementen.
 • Tanscriptie en uitwerking van teksten.

VOORDELEN GEBRUIK BURO LOES VOOR U

 • Tijdsbesparing door het uitbesteden van werkzaamheden die niet tot uw specialiteiten behoren. U krijgt meer tijd voor uw corebusiness. Meer tijd om datgene te doen waar u goed in bent.
 • Kostenbesparing omdat u géén dure uitzendbureaus, géén extra kantoorruimte  (indien u wenst, kan ik de werkzaamheden namelijk op mijn eigen kantoor uitvoeren), géén wervings-en selectie kosten en géén hoge personele kosten hoeft te betalen.